Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Västerås

Vi på K-Berg Project genomför din Ovk besiktning Västerås

När det är dags att beställa en Ovk besiktning Västerås kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller för den obligatoriska ventilationskontrollen samt hur man bäst underhåller och tar hand om sitt ventilationssystem. 

 

  Det är väsentligt att en besiktning av en byggnads ventilationssystem sker på regelbunden basis. Särskilt är det viktigt att man genomför en första kontroll av ventilationens system innan inflyttning i byggnaden. Alltså blir detta den första besiktningen av byggnadens ventilationssystem. Därefter måste husägaren se till att göra en OVK-besiktning antingen var tredje år eller var sjätte år, beroende på vad det är för byggnad och beroende på hur ventilationssystemet ser ut. Med andra ord kallar man dessa kontroller för återkommande besiktningar.

  En OVK-besiktning innebär att man kontrollerar att det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet eftersom dessa kan sprida sig i byggnaden. Sedan kollar vi att skötselanvisningar och instruktioner tillhörande ventilationssystemet är lätta att tillgå. Slutligen kollar vi att ventilationssystemets fungerar som det är tänkt att det ska.

  När vi utför den första besiktningen kollar vi att ventilationssystemets funktioner och egenskaper stämmer överens med de instruktioner som kommer med systemet. Senare, när vi genomför återkommande besiktningar kollar vi att funktionen och kvaliteten hos ventilationssystemet väsentligen motsvarar med de instruktioner som gällde när man först började bruka systemet.

  Hör av dig till oss på K-Berg Project så hjälper vi er med att genomföra en OVK-besiktning på ett rätt och riktigt sätt.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Västerås

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Västerås