Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Uppsala

K-Berg Project erbjuder Ovk besiktning Uppsala

Att utföra en Ovk besiktning Uppsala är nödvändig för en sund inomhusmiljö. Även skolor, kontor och andra lokaler behöver genomföra OVK-besiktningar för att säkerställa att luften i rummen är bra. Faktiskt finns det sedan redan början av 1990-talet regler för hur OVK, eller Obligatorisk ventilationskontroll, och 1991 instiftade regeringen bestämmelser för hur funktionskontrollen ska genomföras. Närmare bestämt står det nedskrivet i den svenska plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen.

  Det är lag på att alla hus, med jämna intervaller, måste genomgå ventilationskontroller av certifierade kontrollanter. Emellertid behöver en- och tvåfamiljshus enbart utföra en enda kontroll innan inflyttning. Beroende på hur byggnaden och ventilationen är konstruerade behöver funktionskontrollerna utföras med olika intervaller. Likaså kräver olika byggnader och olika ventilationssystem olika behörigheter hos besiktningsmannen. Även vilka byggregler som gällde vid den tid då bygglovet blev beviljat spelar roll för hur man ska genomföra OVK-besiktningen.

  Syften med översynen av ventilationssystemet är att klargöra huruvida det verkar på ett acceptabelt sätt och motsvarar de krav som man har ställt när huset konstruerades. Ifall funktionskontrollanten hittar kritiska fel kan denna besluta att systemet är undermåligt. Följden blir då att fastighetsägaren tvunget behöver ombesörja problemet inom den tidsfrist som byggnadsnämnden bestämmer. Annars Om detta inte görs kan byggnadsnämnden bestämma om en straffpåföljd.

  Ett syfte med de regelbundna OVK-besiktningarna är också att se över vilka insatser som skulle kunna göra energihushållningen bättre i ventilationssystemet. Detta är ett måste alltid ska vara med i det protokoll som besiktningsmannen utför. Likväl är det fastighetsägaren som i slutänden själv bestämmer huruvida åtgärderna ska genomföras eller inte.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Uppsala

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Uppsala