Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Trosa

Hör av dig till oss på K-Berg Project för en Ovk besiktning Trosa

Ovk besiktning Trosa är väsentlig för att säkerställa att inomhusluften är fräsch och inte kan framkalla allergier eller andra besvär. Därför är det viktigt att den person, företag eller förening som står som ägare av en byggnad beställer den obligatoriska ventilationskontrollen. Denna kontroll ska göra med jämna intervaller. Beroende på vad det är för byggnad, vad den används till och hur ventilationssystemet ser ut ska man göra kontrollerna med olika antal år emellan. Sedan är det upp till husägaren att själv bestämma om hen ska följa de råd som besiktningsmannen har givit för att förbättra energiåtgången i systemet. 

  När vi genomför en OVK-besiktning upprättar vi ett protokoll enligt de regler som gäller. Exempelvis kan detta protokoll innehålla redovisningar av de resultat vi har mätt upp. Likaså kan vi, i protokollet, ta upp fel och brister i ventilationssystemet. Därefter ger vi en version av protokollet till husägaren och det andra exemplaret går till kommunens byggnadsnämnd.

  I samband med kontrollen gör vi också ett intyg med datum för kontrollen, resultaten av densamma samt datum för när det är dags för nästa besiktning. Vidare är det är viktigt att byggnadens ägare affischerar detta intyg på en väl synlig plats i byggnaden. Till exempel i entrén eller i trapphuset, beroende på hur byggnaden ser ut. 

  Efter att vi har gjort vårt jobb med besiktningen, och i det fall vi har funnit brister som husägaren måste åtgärda, är det viktigt att husägaren på en gång ser till att åtgärda problemen. Nämligen ligger allt ansvar på den eller dem som äger byggnaden att ombesörja systemet och se till att det uppfyller alla krav. Likaså är husägaren skyldig att underhålla systemet kontinuerlig så att kvaliteten alltid är densamma. Även mellan besiktningarna gäller dessa regler, som står nedtecknade i bygglagstiftningen.

  Hör av dig till oss på K-Berg Project så hjälper vi er med att genomföra en OVK-besiktning på ett rätt och riktigt sätt.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Trosa

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Trosa