Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Stockholm

K-Berg Project erbjuder Ovk besiktning Stockholm

K-Berg Project genomför utredningar samt en fackmannamässig och kostnadseffektiv OVK besiktning Stockholm. Närmare bestämt är vi ett litet och modernt serviceföretag med lång erfarenhet och stor kunskap. I synnerhet inom ovk-besiktningar, utredningar och konsultation av ventilation. Tillika, utmanar vi de måttstockar och arbetsformer som hittills har anfört yrkesområdet för hantverk. För att kunna ge våra kunder lite mer kvalitét, kompetens och kundservice och ställer vi höga krav på våra samarbetspartners.

  K-Berg Project genomför utredningar samt en fackmannamässig och kostnadseffektiv OVK besiktning Stockholm. Närmare bestämt är vi ett litet och modernt serviceföretag med lång erfarenhet och stor kunskap. I synnerhet inom ovk-besiktningar, utredningar och konsultation av ventilation. Tillika, utmanar vi de måttstockar och arbetsformer som hittills har anfört yrkesområdet för hantverk. För att kunna ge våra kunder lite mer kvalitét, kompetens och kundservice och ställer vi höga krav på våra samarbetspartners.

  På K-Berg Project vet vi att majoriteten av våra kunder själva har ont om kunskap angående ventilation och energieffektivisering. Därför vill vi göra mer än det kunderna ber om. Dessutom vi vill ge förklaringar och anvisningar, göra noggranna undersökningar av vad ett utfört arbete kommer att kosta och också presentera de mest kostnadseffektiva lösningarna på långt sikt.

  Vi är medlemmar i FunkiS. Det är förkortningen för Funktionskontrollanterna i Sverige. Denna organisation bildades redan år 1993 på uppdrag av bland annat Boverkets ventilationsansvarige handläggare. Denne tyckte att det Sverige behövde en förening som tydde och synkroniserade rådande stadgar som avsynar ventilationssystemens duglighet för de tjänstemän som utför kontrollerna.

  Till en början var FunkiS bara arbetsnamn men med tiden har det blivit en renommerad måttstock för ventilationskontrollanter, med ungefär 1 200 medlemmar. För att bli en behörig medlem behöver man ha behörighet att utföra OVK, det vill säga Obligatorisk Ventilations Kontroll, eller vara kommunal handläggare av OVK. Vidare är FunkiS en ideell organisation. Som sådan betalar medlemmarnas avgifter verksamhetens drift. Vidare är arbetet inriktat på att tolka författningen samt upplysa medlemmarna om aspekter som rör administration samt tekniska, etiska och juridiska frågor. Likaså arbetar FunkiS med att precisera påtagliga instruktioner utifrån de bestämmelser som står skrivna i författningen.

  Utöver stöd till medlemmarna säljer FunkiS en databas med protokoll och intyg. Emellertid har denna del av verksamheten numera gått över till att hanteras av Styrovent AB. Har du frågor om OVK besiktning kontakta oss gärna. Läs mer om våra tjänster här. Läs mer om FunkiS här.

  Ovk besiktning Stockholm

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Stockholm