Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Norrtälje

K-Berg Project utför behörig Ovk besiktning Norrtälje

För att göra en korrekt och riktigt Ovk besiktning Norrtälje måste besiktningsmannen ha rätt behörighet för den specifika ventilationen som är installerad i byggnaden. Givetvis har vi på K-Berg Project de rätta befogenheterna för att göra jobbet enligt rådande lagstiftning.

  När vi har genomfört en besiktning av ventilationens funktion utfärdar vi ett intyg i vilket vi noterar datum för kontrollen. Sedan ska byggnadsägaren affischera detta intyg på en väl synlig plats i huset. Exempelvis är trapphus eller entréer lämpliga platser för en sådan affischering av intyg. 

  Kommunens byggnadsnämnd är den myndighet som ansvarar för tillsyn och övervakning av OVK, som står för Obligatorisk Ventilations Kontroll. Detta innebär att kommunen, i enlighet med plan- och bygglagen, det vill säga PBL, har rätt att bestämma att en husägare måste vidta åtgärder för att ta itu med de brister som besiktningsmannen har påtalat. 

  Fräsch luft inomhus något som vi måste skapa förutsättningar för och inspektera. Därför är det viktig att vi värnar om att luften vi andas inte innehåller ämnen som kan bryta ned vårt immunförsvar eller ge upphov till allergiska reaktioner. Ty, i Sverige vistas vi 90 % av livet inomhus. Alltså är det oerhört viktigt att den luft vi vistas i Inomhusluft är tjänlig och av god kvalitet. Sålunda är behöver det system vi installerar för att sköta ventilationen vara anpassad till hur huset är byggt. Dessutom är det av stor vikt att vi underhåller och ser över ventilationssystemet med jämna mellanrum. Oavsett om byggnaden är konstruerad med invecklade till- och frånluftssystem med värmeväxling eller ett enkelt system med självdrag behöver vi besiktiga ventilationen i huset. Kontakta oss här!

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Vi är medlemmar i FunkiS, som står för Funktionskontrollanterna i Sverige.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Norrtälje

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Norrtälje