Hoppa till innehåll

Ovk besiktning Enköping

K-Berg Project erbjuder Ovk besiktning Enköping

För av dig till oss på K-Berg Project för en korrekt och riktig ovk besiktning Enköping. Det kritiska tillståndet med dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler föranledde riksdagen att år 1991 instifta regler för hur ventilationssystemen funktion ska kontrolleras. Närmare bestämt OVK-besiktning. Denna förkortning står för obligatorisk ventilationskontroll.

  En bra atmosfär inomhus är syftet med det nationella målet för inomhusmiljöer. För att uppnå det är ventilationskontrollen av stor vikt. Därtill bestämde man att alla byggnader där människor befinner sig under en längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation år senast år 2015. Ävenså är det att, vid ventilationskontroll rekommendera åtgärder för att minska ventilationens energiåtgång. Samtidigt som man bevarar samma tillfredställande inomhusklimat.

  Oaktat vem som brukar lokalerna i en byggnad är det alltid husets ägare som måste ombesörja ventilationen för att uppfylla de krav som den rådande lagstiftningen ställer på husägare. Därefter är det enbart behöriga besiktningsmän som har rätt att kontrollera att ventilationen fungerar tillfredställande.

  Vi på K-Berg har rätt befogenheter och behörigheter för att kunna hjälpa er med en korrekt och riktigt OVK-besiktning. Därtill är vi medlem in FunkiS, som står för funktionskontrollanterna i Sverige. Genom denna organisation uppdaterar vi oss på aktuella frågor angående teknik och juridik, kopplat till kontroll av ventilation. Tillika är det bara de som har OVK-rättigheter som får vara medlemmar i FunkiS. 

  Med vad är då en OVK-besiktning? Nämligen är det så att, i samband med kontrollen utför vi ett så kallat OVK-protokoll. Detta protokoll visar tydligt statusen på ventilationen. Sedan, när protokollet är utfört lämnar vi över det till husägaren. Slutligen skickar vi även in ett exemplar av protokollet till kommunens byggnadsnämnd. Som en följd av denna process blir byggnaden godkänd fram till nästa kontroll.

  Läs mer om våra tjänster här.

  För att komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mejl till info@kbergproject.se eller ringa oss på 070-092 62 90.

  Läs mer om FunkiS här.

  Här kan du läsa vad Boverket skriver om OVK.

  Ovk besiktning Enköping

  OVK ska göras regelbundet

  OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader här till höger.

  S-ventilation = självdragsventilation.
  F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

  Ovk besiktning Enköping